De aansprakelijkheid kan in veel gevallen verder gaan dan in de eerste instantie te verwachten was en levert dat vaak wel vergaande financiële gevolgen op. Geen punt waar er als bedrijf kansen voor genomen zullen moeten worden. Ook het personeel dient daarom met een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd te worden. Dat kost bovendien weer niet zoveel dan men zou verwachten en is de dekking altijd ruim. Dat komt door de onderverdeling die de verzekeringsmaatschappijen maken en maatwerk garandeert.

Het geeft altijd een gerust gevoel

Het personeel van een bedrijf is een weerspiegeling ervan en kan er door de drukke werkzaamheden altijd wel een foutje worden gemaakt. Dat zal vaker wel meevallen, kan er wel snel een oplossing voor gevonden worden. Het probleem begint echter wanneer  het om een schadegeval gaat, waar er sprake is van nogal veel materiële schade. Niet het personeelslid die dat heeft veroorzaakt, zal dan daarvoor moeten opdraaien, maar het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Indien het betreffend personeelslid echter middels een aansprakelijkheidsverzekering  verzekerd is, zal de verzekeringsmaatschappij daarvoor moeten opdraaien. Ook bij letsels toegebracht aan derden, zal er gelijk door de verkering ingegrepen worden. Het is wel belangrijk om in acht te nemen, dat bij het verzekeren van het personeel, er soms door de verzekeringsmaatschappij wel gekeken zal worden naar hun kwalificaties. Er mag immers geen sprake zijn van een vergroot risico doordat het personeel niet over de juiste training beschikt om het werk uit te voeren.

Bedrijven die een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten dienen er altijd goed aan, om zich breedvoerig te laten informeren over alle zaken die onder de dekking vallen. Letsels die het personeel oploopt tijdens het verrichten van bedrijfswerkzaamheden, dienen apart middels een ongevallenverzekering gedekt te worden. Er heerst vaak nogal wat verwarring omtrent dit punt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt over het algemeen uitsluitend dat het bedrijf verricht aan factoren (mens en bezit) buiten, tijdens het verrichten van werkzaamheden.